Logotype

Renewable Power Capital gör sin första investering och förbinder sig att förvärva en portfölj av nordiska landbaserade vindkraftsprojekt från OX2

januari 7, 2021, 15:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
· Renewable Power Capital har förbundit sig att förvärva projekt i Finland med en total kapacitet på 171 MW · OX2 bygger vindkraftsanläggningarna enligt ett skräddarsytt nyckelfärdigt avtal och kommer efter idrifttagningen att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindkraftsanläggningarna.

London, Storbritannien (7 januari 2021) – Renewable Power Capital (”RPC”), investerings­plattformen för förnybar energi med stöd från CPP Investments, har genomfört sin första investering genom att förbinda sig att förvärva 100-procentigt ägarskap av vindkraftsprojekt på totalt 171 MW från OX2, en ledande utvecklare och byggare av storskalig vindkraft i Europa. Affären värderas till 245 miljoner euro.

Två av vindkraftsanläggningarna, Puutikankangas i norra Österbotten och Rustari i södra Österbotten, är redo att byggas idag. När samtliga tre vindkraftsanläggningar i enlighet med planen tas i drift år 2022 förväntas de generera närmare 590 GWh per år, vilket motsvarar elförbrukningen för cirka 118 000 hushåll.

RPC har en långsiktig investerings­strategi, ett flexibelt kapital och omfattande kunskap inom området. Denna affär med OX2 visar att företaget kan agera direkt och beslutsamt för att genomföra förvärv, med snabbhet, säkerhet och värde, innan man optimerar elavtalen och den långsiktiga skuldfinansieringen.  

Bob Psaradellis, vd, Renewable Power Capital, säger: ”Vi är stolta över att kunna presentera detta förvärv som vår första investering på en av våra målmarknader, med en ledande partner inom området. Investeringen är ett bra exempel på vår långsiktiga investerings­strategi.  Finland är en attraktiv marknad med starka vindresurser, Nord Pools omfattning och pågående aktivitet när det gäller kommersiella elinköpsavtal.  OX2 har visat att de utvecklar högklassiga, väloptimerade vindkraftsprojekt med låg energikostnad som kan konkurrera utan subventioner. Vi ser fram emot att utveckla detta under det kommande året.”

Shaun Kingsbury, styrelseordförande, Renewable Power Capital, kommenterar: ”Jag är mycket nöjd med att vi har kunnat genomföra vår första investering så snart efter företagets grundande, och vi ser fram emot att samarbeta med OX2 när det gäller byggnationen av projekten.”

Paul Stormoen, vd, OX2, säger: ”Vi är mycket nöjda med att samarbeta med Renewable Power Capital när det gäller byggnationen av dessa vindparker. OX2 vill fortsatt leda den pågående energiutvecklingen och i och med dagens tillkännagivande har vi börjat bygga totalt fjorton vindkraftsanläggningar i Finland".

Klara Wennström, Transaction Manager, OX2, kommenterar: ”Under de senaste månaderna har vi haft ett bra samarbete med RPC, och vi är glada över att ha slutfört denna affär. Vi ser nu fram emot vårt fortsatta samarbete och att bygga projekten.”

RPC grundades i december 2020 och syftar till att främja energiomvandlingen med hjälp av en tålmodig, långsiktig investerings­strategi med stöd av en innovativ filosofi för att hantera utvecklings- och inköpsrisken.

OX2 bygger just nu fyra vindkraftsanläggningar i Finland (235 MW) och utvecklar en omfattande projektportfölj för de kommande åren.

Mer information om vindparkerna:

  • I vindparken Puutikankangas i kommunen Sievi i norra Österbotten kommer åtta turbiner (44 MW) att byggas. Turbiner:  GE hybridtorn – GE 158 5,5 MW, höjd 240 m
  • I vindparken Rustari i kommunen Kurikka i södra Österbotten kommer åtta turbiner (44 MW) att byggas. Turbiner: GE 158 5,5 MW, höjd 230 m
  • Totalentreprenörer, leverantör av markarbeten och fundament: Suvic för Puutikankangas och Tallqvist för Rustari. Substationer: VEO Oy. Transformatorer: Koncer Oy
 

Om Renewable Power Capital

Renewable Power Capital är en europeisk investerings­plattform för förnybar energi som grundades år 2020, majoritetsägda av CPP Investments. Renewable Power Capital är registrerat i Storbritannien med säte i London. Vi investerar i utveckling, byggnation och långsiktigt ägarskap av solenergi-, vindkrafts- och batterilagringsprojekt för att främja energiomvandlingen och ge stabil, riskjusterad avkastning på lång sikt. Tack vare vårt flexibla mandat kan vi strukturera våra investeringar på ett sätt som tar hänsyn till den ändrade marknads­dynamiken i Europa och för att utveckla innovativa lösningar för hantering av utvecklings-, byggnations- och inköpsinvesteringar. Du hittar mer information på www.renewablepowercapital.com

Om OX2

OX2 utvecklar, bygger och förvaltar förnybar kraftproduktion. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste cirka 15 åren intagit en ledande position, efter att ha realiserat över 2,4 GW vindkraft i Europa. OX2 har för närvarande förvaltningskontrakt för 40 vindparker (2,15 GW). OX2:s mission är att leda den pågående omställningen till förnybar energi och en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Norge, Finland, Polen, Litauen och Frankrike. Huvudkontoret ligger i Stockholm, Sverige. Omsättningen år 2019 uppgick till 463 miljoner euro. För mer information: www.ox2.com.

För mer information är du välkommen att kontakta:

Sarah Roberts/Alex Gorokhov
Finsbury
Telefon: +44 (0) 207 251 3801

sarah.roberts@finsbury.com/alexander.gorokhov@finsbury.com

Rebecca Karlsson

OX2

Telefon: +46 (0) 734 21 50 50

rebecca.karlsson@ox2.com