Logotype
Logotype

Utnyttjande av övertilldelningsoption och avslutande av stabiliseringsperiod

juli 22, 2021, 19:30
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
ABG Sundal Collier AB ("ABG"), i sin roll som Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, meddelar att övertilldelningsoptionen i samband med OX2 AB (publ) (“OX2” eller “Bolaget”) erbjudande av aktier inför med noteringen på Nasdaq First North Premier Growth Market ("Erbjudandet") delvis har utnyttjats. Totalt utnyttjades 5 435 421 aktier i övertilldelningsoptionen. Stabiliseringsperioden har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras.

Som offentliggjordes i samband med Erbjudandet, har ABG haft möjlighet, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att genomföra transaktioner i syfte att hålla marknads­priset på aktierna på en nivå högre än den nivå som i annat fall kanske hade varit rådande på marknaden. Stabiliseringstransaktioner har kunnat utföras på Nasdaq First North Premier Growth Market, OTC-marknaden eller på annat sätt när som helst under perioden som började per dagen för handel med Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, den 23 juni 2021, och avslutats senast 30 kalenderdagar därefter. ABG har dock inte haft någon skyldighet att vidta några stabiliseringsåtgärder. Transaktioner har inte fått genomföras till ett högre pris än det som angavs i Erbjudandet, det vill säga 60 SEK.

Xygen AB[1] (den "Säljande Aktieägaren") utfärdade en övertilldelningsoption till ABG i samband med Erbjudandet vilken har kunnat utnyttjas helt eller delvis under 30 kalenderdagar från första dag för handel av Bolagets aktier på Nasdaq First North Premier Growth Market, för att sälja ytterligare högst 10 930 473 aktier motsvarande högst 15 procent av det totala antalet aktier som omfattades av Erbjudandet för att täcka eventuell övertilldelning i samband med Erbjudandet.

ABG meddelar nu att övertilldelningsoptionen har utnyttjats motsvarande 5 435 421 aktier. Därmed kommer resterande delen av övertilldelningsoptionen som inte utnyttjades, motsvarande 5 495 052 aktier, att återlämnas till den Säljande Aktieägaren.

Stabiliseringsperioden avseende Erbjudandet har nu avslutats och inga ytterligare stabiliseringsåtgärder kommer att utföras. ABG offentliggör, i egenskap av Joint Global Coordinator och stabiliseringsansvarig, att stabiliseringsåtgärder har utförts i enlighet med artikel 5.4 i marknads­missbruksförordningen (EU) 596/2014 (MAR) och Kommissionens delegerade förordning (EU) 2016/1052 enligt nedan.

Kontaktperson på ABG är Erik Skog (tel: +46 8 566 29 471, e-post: Erik.Skog@abgsc.se).
 

Stabiliseringsinformation:
Emittent: OX2 AB (publ)
Instrument: Aktier (ISIN: SE0016075337)
Erbjudandestorlek: 72 869 824 aktier
Övertilldelningsoption: 10 930 473 aktier
Erbjudandepris: 60 SEK
Tradingsymbol: OX2
Stabiliseringsansvarig: ABG Sundal Collier AB

 
  

Stabiliseringstransaktioner:
Datum Antal aktier Pris (högsta) Pris (lägsta) Pris (volymviktat genomsnitt) Valuta Handelsplats
23 juni 2021 1 865 327 58,81 54,25 57,64 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
28 juni 2021 275 964 55,20 54,20 54,49 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
29 juni 2021 10 378 56,00 55,80 55,81 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
30 juni 2021 387 568 56,00 54,80 55,47 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
1 juli 2021 107 843 56,00 55,40 55,85 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
5 juli 2021 228 796 59,00 58,00 58,64 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
6 juli 2021 273 208 59,00 58,00 58,69 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
7 juli 2021 49 069 59,20 58,80 59,16 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
8 juli 2021 61 000 58,40 58,00 58,31 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
9 juli 2021 125 000 58,40 58,20 58,29 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
12 juli 2021 126 232 58,60 57,80 58,46 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
14 juli 2021 90 088 57,80 57,00 57,39 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
15 juli 2021 90 000 56,80 56,60 56,73 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
16 juli 2021 142 397 57,20 56,00 56,77 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
19 juli 2021 451 251 57,60 56,40 57,31 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
20 juli 2021 436 363 59,20 57,20 58,31 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
21 juli 2021 603 934 60,00 58,60 59,92 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
22 juli 2021 170 634 60,00 59,80 59,97 SEK Nasdaq First North Premier Growth Market
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Mikael Östlund
Acting Head of Communications OX2
Tel. +46 855 931 011
press@ox2.com
 

Denna information är sådan information som OX2 är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknads­missbruksförordning 596/2014. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, klockan 19.30 den 22 juli 2021.
 

Om OX2
OX2 utvecklar och säljer vind- och solkraftsparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 de senaste dryga 16 åren intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Polen och Norge åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Polen, Frankrike, Litauen, Norge, Spanien, Italien och Rumänien med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. För mer information, besök: http://www.ox2.com

 

[1] Nuvarande namn Goldcup 27995 AB under namnändring till Xygen AB.

Bifogade filer