Logotype
Logotype

Valberedning utsedd inför OX2:s årsstämma 2022

november 4, 2021, 08:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Torsdag 4 november 2021, 08.00 CET - Icke-regulatoriskt pressmeddelande

OX2 AB:s (publ) årsstämma kommer att hållas i Stockholm den 4 maj 2022. Valberedningen inför årsstämman 2022 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2021 och består av:
  • Johan Wieslander (ordförande), utsedd av Peas Industries,
  • Øistein Widding, utsedd av Altor, och
  • Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder.

Därutöver ingår OX2 AB:s ordförande Johan Ihrfelt som ledamot av valberedningen.

De aktieägare som utsett ledamöter till valberedningen representerar cirka 71 procent av aktierna och rösterna i bolaget.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via e-post till valberedning@ox2.com.För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2022.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2022 samt på bolagets webbplats (www.ox2.com).

För ytterligare information:
Mikael Östlund
Acting Head of Communications
+46 855 931 011
press@ox2.com

Om OX2 AB (publ)
OX2 utvecklar och säljer vind- och solparker. Inom storskalig landbaserad vindkraft har OX2 sedan 2004 intagit en ledande position, efter att ha utvecklat och sålt cirka 2,5 GW i Sverige, Finland, Norge och Polen och åt kunder såsom Allianz, Ardian och IKEA. Under perioden 2014 till 2020 realiserade OX2 mer landbaserad vindkraft i Europa än någon annan utvecklare. Genom att ständigt öka tillgången på förnybar energi driver OX2 omställningen mot en mer hållbar framtid. OX2 har verksamhet i Sverige, Finland, Frankrike, Italien, Litauen, Norge, Polen, Rumänien och Spanien, med huvudkontor i Stockholm, Sverige. Nettoomsättningen under 2020 uppgick till 5 201 MSEK med EBIT om 416 MSEK. OX2:s aktie är noterad på Nasdaq First North Premier Growth Market. FNCA Sweden AB är bolagets Certified Adviser. Tel: +46 8-528 00 399, e-post: info@fnca.se.
För mer information: http://www.ox2.com

Bifogade filer