Logotype
Logotype

Bokslutskommuniké 2021

februari 23, 2022, 08:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för fjärde kvartalet 2021.

Fjärde kvartalet 2021

 • Intäkterna uppgick till 2 430 MSEK (1 754).
 • Rörelseresultatet uppgick till 317 MSEK (116), rörelseresultat justerat för noteringskostnader uppgick till 320 MSEK (116).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 13,0% (6,6%), rörelsemarginal justerat för noteringskostnader uppgick till 13,1 % (6,6%).
 • Periodens resultat uppgick till 236 MSEK (73).
 • Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,87 SEK (0,29).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -363 MSEK (480).

Perioden jan-dec 2021

 • Intäkterna uppgick till 4 983 MSEK (5 201).
 • Rörelseresultatet uppgick till 414 MSEK (416), rörelseresultat justerat för noteringskostnader uppgick till 455 MSEK (416).
 • Rörelsemarginalen uppgick till 8,3% (8,0%), rörelsemarginal justerat för noteringskostnader uppgick till 9,1% (8,0%).
 • Periodens resultat uppgick till 334 MSEK (298).
 • Resultat per aktie före och efter utspädning uppgick till 1,28 SEK (1,19).
 • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -132 MSEK (526).

VD-kommentar

”OX2 nådde flera viktiga milstolpar under 2021. Vi har sålt vindkraftparker motsvarande en installerad effekt om totalt 719 MW, vilket är mer än någonsin tidigare. Vår projektutvecklings­-portfölj motsvarade 17,4 GW och vi har etablerat oss på två nya marknader; Rumänien och Italien. Vårt resultat är i linje med vår plan och strategi och vi är väl positionerade för att växla upp och nå våra 2023–2024 mål. Målen drivs av en ständigt växande efterfrågan på förnybar energi och vi känner oss trygga med att nå våra mål trots pandemins kvardröjande effekter.”

Webbsändning och telekonferens
En webbsändning och telefonkonferens med presentation kommer att hållas idag klockan 10:00 CEST. Presentationen framförs på engelska.

Länk till sändningen: https://financialhearings.com/event/41569

Samtalsinformation:
SE: +46850558374
UK: +443333009262
US: +16319131422 PIN: 51604007#

Ställ skriftliga frågor per mail via: ir@ox2.com
Ställ muntliga frågor genom att ringa in via ett av telefonnumren ovan.

Finansiell kalender
Årsredovisning: 28 mars
Årsstämma: 4 maj
Delårsrapport januari-mars 27 april