Logotype
Logotype

OX2 har godkänts för notering på Nasdaq Stockholm

mars 30, 2022, 15:07
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt OX2 AB:s (publ) ("OX2") ansökan om upptagande till handel av bolagets aktier på Nasdaq Stockholms huvudlista. Godkännandet är villkorat av att sedvanliga villkor uppfylls.

Första dagen för handel på Nasdaq Stockholm är planerad till onsdagen den 6 april 2022. På grund av noteringen kommer OX2 att avnoteras från Nasdaq First North Premier Growth Market och förväntad sista dagen för handel är tisdagen den 5 april 2022.  
Aktierna kommer att handlas i large cap-segmentet och kommer att bibehålla såväl kortnamn (OX2) som ISIN-kod (SE0016075337). Aktieägare i OX2 behöver inte vidta några åtgärder i samband med upptagandet till handel på Nasdaq Stockholm. Inga nya aktier kommer att emitteras i samband med listbytet.
Det är mindre än ett år sedan vi noterades på Nasdaq First North Premier Growth Market. Under förra året växte vår projektutvecklings­portfölj till största hittills, vi sålde fler projekt än någonsin och vi gick in i två nya marknader, Rumänien och Italien. Det här är i linje med vårt mål att uppnå en årlig försäljning av projekt motsvarande en effekt om 1 500 MW i genomsnitt under 2023-2024. Att ta plats på Nasdaq Stockholms huvudlista ger oss bättre möjligheter att fortsätta den tillväxtresan och bidra till att öka takten i omställningen och begränsa klimatförändringarna, säger Paul Stormoen, vd OX2.
För mer information hänvisas till det prospekt som kommer att offentliggöras i samband med noteringen och som förväntas godkännas av Finansinspektionen och publiceras på företagets hemsida, www.ox2.com, den 31 mars 2022.