Logotype
Logotype

OX2 lämnar över Finlands tredje största vindpark

april 4, 2022, 09:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 lämnar över Metsälamminkangas vindpark till Lundin Energy och Sval Energi. Med 24 turbiner och en total installerad kapacitet om 132 MW är Metsälamminkangas den tredje största vindparken i Finland.

OX2 och Lundin Energy tecknade i januari 2020 avtal om att bygga Metsälamminkangas vindpark i Vaala kommun i Norra Österbotten, Finland. Sval Energi blev delägare under byggnationen av vindparken. Överlämningen genomfördes den 31 mars i år.
Vindparken kommer att producera 400 GWh årligen, vilket motsvarar mer än 80 000 hushålls årliga elkonsumtion (5 000 kWh/hushåll).
"Finland är den snabbast växande marknaden för vindkraft i Europa och vi är stolta över att nu lämna över den tredje största vindparken och vårt största färdigställda projekt i Finland”, säger Paul Stormoen, vd, OX2 AB.
OX2 har utvecklat och byggt OX2 Metsälamminkangas vindpark under ett så kallat EPC avtal (Engineering, Procurement, Construction) och kommer fortsätta att ansvara för den tekniska och kommersiella driften av vindparken.
OX2 bygger för närvarande 800 MW vindkraft i Finland och ansvarar för den tekniska och kommersiella driften av 12 vinparker i landet. Ett av projekten under byggnation är Finlands största vindkraftsprojekt i Lestijärvi.
 
Fakta om Metsälamminkangas vindpark:
Turbiner: 24 GE Cypress 5.5 MW turbiner med en total höjd om cirka 220-230 meter
Leverantörer: GE (turbiner), Suvic (grundläggning, vägar och nätverk), Kajave (nätverksanslutning)