Logotype
Logotype

OX2 publicerar prospekt i samband med listbyte till Nasdaq Stockholm

mars 31, 2022, 11:10
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 AB (publ) (”OX2”) meddelade den 30 mars 2022 att Nasdaq Stockholms bolagskommitté har godkänt bolagets ansökan om upptagande av bolagets aktier till handel på Nasdaq Stockholms huvudlista. OX2 har med anledning av detta upprättat ett prospekt som idag har godkänts av Finansinspektionen och publiceras på OX2:s hemsida.

För fullständig information avseende listbytet hänvisas till det prospekt som bolaget upprättat (endast på svenska) och som idag har godkänts av Finansinspektionen. Prospektet är publicerat på OX2s hemsida, www.ox2.com och kommer även att publiceras på Finansinspektionens hemsida, www.fi.se, inom några dagar.