Logotype
Logotype

OX2 säljer andel av havsbaserade vindkraftsprojekt med en potentiell total kapacitet om 9 000 MW till Ingka Investments och uppdaterar resultatprognosen för 2022

augusti 29, 2022, 07:45
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 genomför sin första försäljning av havsbaserade vindkraftsprojekt till Ingka Investments, som förvärvar en andel om 49 procent i tre projekt i Sverige. Projekten kommer att ha en potentiell total installerad kapacitet om 9 000 MW. OX2 kommer att erhålla en första betalning på 610 MSEK . Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande upp till 100k EUR per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten. Transaktionen förväntas påverka rörelseresultatet positivt med 584 MSEK1 under andra halvåret 2022. Efter slutförandet av transaktionen bedömer OX2 att rörelseresultatet 2022 kommer att uppgå till strax över 1 000 MSEK.

De tre projekten är Galatea-Galene utanför Halland, Triton utanförSkåne och Aurora mellan Gotland och Öland. Projekten har potential att sammanlagt producera upp till 38 TWh, vilket, när i drift, skulle motsvara mer än 25 procent av Sveriges totala elförbrukning 2021. Projekten är under utveckling och de huvudsakliga vindkraftsansökningarna har lämnats in.

Enligt avtalet med Ingka Investments kommer OX2 att erhålla en första betalning om 610 MSEK. Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande upp till 100k EUR per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten. Köparen, Ingka Investments är en del av Ingka Group. OX2 har tidigare sålt nio vindkraftsparker och en solkraftspark till Ingka Group.

OX2 har spenderat cirka 200 MSEK i utvecklingskostnader för de tre projekten. Transaktionen gör det möjligt för OX2 att utöka sin organisation och kapacitet inom havsbaserad vindkraft, och efter att transaktionen slutförts kommer utvecklingskostnaderna att delas enligt respektive parts ägande. Transaktionen är föremål för sedvanlig konkurrens­prövning och förväntas slutföras inom två månader.

OX2 har en omfattande projektutvecklings­portfölj inom havsbaserad vindkraft. Avtalet för de tre vindkraftsprojekten är det första av sitt slag för OX2 och den första transaktionen inom havsbaserad vindkraft. OX2 kommer fortsatt att ha en projektspecifik strategi för utvecklingsportföljen inom havsbaserad vindkraft.

Försäljningen av ägarandelen i de tre projekten förväntas ha en positiv effekt på rörelseresultatet med 584 MSEK under andra halvåret 2022. Efter transaktionen räknar OX2 med att rörelseresultatet för 2022 kommer att uppgå till strax över 1 000 MSEK. OX2 ser en betydande potential inom havsbaserad vindkraft och har för avsikt att öka utvecklingskostnaderna under de kommande åren. Havsbaserad vindkraft förväntas bidra positivt till OX2:s rörelseresultat från perioden 2023-2024 och framåt.

“Vi har sett ett stort intresse från marknaden för vår målsättning att introducera storskalig havsbaserad vindkraft i det svenska elsystemet. Jag är glad och stolt över att vi nu har tecknat avtal med Ingka Investments. Vår gemensamma historia med 10 vind- och solprojekt gör mig övertygad om att det kommer att bli ett framgångsrikt samarbete. När vindparkerna väl har etablerats kommer projekten att skapa långsiktiga jobb- och affärsmöjligheter både lokalt och regionalt i takt med att tillgången till el ökar”, säger Paul Stormoen, VD, OX2 AB.

”Det är ett stort steg för att utöka våra investeringar för minskad klimatpåverkan långt bortom vår egen konsumtion och värdekedja. Vi ökar våra globala investeringar och åtaganden inom förnybar energi från över EUR 3 miljarder till EUR 6,5 miljarder innan 2030” säger Peter van der Poel, Managing Director, Ingka Investments.
 
De tre projekten har ingått i OX2:s projektutvecklings­portfölj med en total kapacitet om 8 300 MW, som var den initialt beräknade kapaciteten. Den totala kapaciteten har nu reviderats till 9 000 MW, vilket är i linje med de inlämnade ansökningarna. 

OX2:s rådgivare är KPMG LLP, Orrick, Herrington & Sutcliffe (UK) LLP och Mannheimer Swartling Advokatbyrå AB.

EUR/SEK växelkurs 10,50