Logotype
Logotype

OX2 säljer Niinimäki vindpark i Finland

november 28, 2022, 10:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 säljer Niinimäki vindpark i Finland till det finska energibolaget Helen och Ålandsbankens Vindkraft Specialiseringsfond. Vindparken kommer att bestå av 22 turbiner och en total installerad kapacitet om 145 MW.

Byggnationen av Niinimäki vindpark inleds omedelbart och beräknas vara färdigställt under slutet av 2024. Den årliga produktionen kommer att vara mer än 400 GWh, vilket motsvarar ungefär 8 000 hushålls elkonsumtion (5 000 kWh per hushåll).

“Vi är hedrade av att få realisera Niinimäki vindpark och jag vill tacka Helen och Ålandsbanken för ett mycket gott samarbete. Vindparken kommer att innebära ett väsentligt tillskott av grön energi och bidra till regionens ekonomi. Inklusive Niinimäki vindpark har OX2 sålt 1,2 GW av förnybara energiprojekt under 2021 och 2022”, säger Paul Stormoen, vd OX2.

"Med förvärvet av Niinimäki vindpark sprider vi vindkraftsproduktionen till östra Finland. Vi är mycket nöjda med samarbetet med OX2, liksom vårt fortsatt goda samarbete med Ålandsbankens Vindkraft Specialiseringsfond. Förvärvet av Niinimäki är helt i linje med vår strategi att investera i förnybar energi och med den här parken omfattar vår portfölj totalt 2,5 TWh”, säger Jenny Söderman, direktör Mergers & Acquisitions, Helen

“Niinimäki är fondens femte investering på bara två år. Tillsammans med Helen har vi investerat i fyra vindparker i år som färdigställda kommer att producera mer än 1,5 TWh förnybar el om året. Vi har varit mycket framgångsrika i att bygga vår fond och är glada åt att kunna investera våra kunders medel i ett projekt utvecklat och byggt av OX2. På det sättet kan vi fortsätta bidra till lösningen på den pågående elpris-krisen”, säger Jimmy Forsman, fondförvaltare, Ålandsbanken Fondbolag AB.  

När Niinimäki är driftsatt kommer OX2 att ansvara för den kommersiella och tekniska driften under ett 15-årigt avtal.