Logotype
Logotype

OX2 säljer sol- och vindpark i Polen till Ingka Investments för 1,7 miljarder kronor

maj 31, 2022, 15:45
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 säljer vindparken Wysoka och solparken Recz i Polen Ingka Investments till ett totalt värde om 173 miljoner Euro, cirka 1,7 miljarder kronor, inklusive teknisk och kommersiell förvaltning av Wysoka vindpark. Recz är den första solpark som OX2 säljer.

Solparken Recz är den första solpark som OX2 utvecklat och sålt. I drift kommer den att ha en total kapacitet om 29 MW. Vindparken Wysoka kommer att ha en total kapacitet om 63 MW.
Köparen, Ingka Investments, är en del av Ingka Group, världens största IKEA-franchisebolag. OX2 har tidigare sålt åtta vindparker till Ingka Group.
“Solkraft har en nyckelroll i OX2s strategi att diversifiera sin portfolio. Solkraft kommer också i att vara central del i energimixen i de länder där vi är aktiva och OX2 vill ha en ledande roll i att accelerera den utvecklingen. Jag är också extra glad att Ingka Group är köpare av vårt första solprojekt. Över de 12 år vi har jobbat ihop har vi byggt en stark relation”, säger Paul Stormoen, vd, OX2 AB.
“Vi är glada över att på det här sättet fortsätta utöka vår portfölj av förnybar energi i Polen. Den här investeringen representerar ytterligare ett viktigt steg för Ingka Investments då det ytterligare minskar klimatavtrycket för IKEA Retail, inklusive distribution och logistik, och partners i IKEAs värdekedja över hela landet,” säger Krister Mattsson, ansvarig för Ingka Investments.
OX2 kommer att påbörja byggnationen av Wysoka vindpark under det tredje kvartalet 2022 och den beräknas vara färdigställd i slutet av 2024. OX2 kommer att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparken Wysoka och optimera produktion och drift.
 
Fakta:
Vindparken Wysoka:
-Total installerad effekt: 63 MW, med en uppskattad årlig produktion om cirka 180 GWh
-Turbiner: 11 N149 5.X, med en navhöjd om 125 meter
- Huvudsakliga leverantörer: Nordex (turbiner), Elemont (elektriska arbeten), Mega (anläggningsarbeten)
Solparken Recz:
-Total installerad effekt: 29 MW, med en uppskattad årlig produktion om cirka 30 GWh
-Nättjänster: Enea S.A.