Logotype
Logotype

OX2 söker Natura 2000-tillstånd för en havsbaserad vindpark i Östersjön

mars 11, 2022, 15:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har lämnat in ansökan om Natura 2000 tillstånd för en havsbaserad vindpark inom svensk ekonomisk zon mellan Gotland och Öland.

Vindparken heter Aurora och planeras ligga 20 kilometer från Gotland och 30 kilometer från Öland. Vindparken planeras omfatta upp till 370 vindkraftverk, med en maximal höjd om 370 meter.
 
Elproduktionen från den planerade vindparken bedöms uppgå till cirka 24 TWh per år, vilket motsvarar en årlig elförbrukning för omkring 5 miljoner hushåll. Projektet motsvarar minskade utsläpp av koldioxid med 14 miljoner ton per år.
 
OX2:s ansökan, som avser tillstånd för att bedriva verksamheten ur ett Natura 2000-perspektiv, inkluderar en miljökonsekvensbeskrivning, och handläggs av Länsstyrelsen i Gotlands län.
 
– Det är mycket glädjande att vi nu lämnar in ansökan för ytterligare havsbaserad vindkraft. Våra projekt utgör en väsentlig del för att Sverige ska kunna uppnå klimatmålen i stort. Samtidigt kommer det bidra väsentligt till regionens förmåga att behålla och utveckla samhälle, näringsliv och industri, säger Hillevi Priscar, landchef för OX2 Sverige.
 
Projektet är en del av OX2:s svenska projektutvecklings­portfölj, som vid utgången av fjärde kvartalet uppgick till 11,3 GW.