Logotype
Logotype

OX2 utökar sin verksamhet till Estland

april 12, 2022, 09:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har undertecknat ett samarbetsavtal med TMV Green Oü om att utveckla cirka 500 MW landbaserade vindparker i Estland. TMV Green kommer att ansvara för markanvändning, licensiering och nätanslutning och OX2 kommer att ansvara för finansiering, byggnation och implementering av projekten i portföljen.

Projekten som OX2 och TMV Green kommer att samarbeta kring är i en tidig fas och är ännu inte en del av OX2s projektutvecklings­portfölj. OX2 och TM Voima, ett systerbolag till TMV Green, började samarbeta I Finland 2018 och det här samarbetsavtalet kommer att innebära en väsentlig utökning av OX2s verksamhet i Estland.
 
“Vindkraft är det mest kostnadseffektiva energislaget. Dessutom erbjuder vindkraften en fantastisk möjlighet för Estland att på kort tid öka sitt oberoende när det gäller energitillgången. Med vår erfarenhet och expertis kommer vi att kunna realisera de här projekten på kort tid och på ett kostnadseffektivt sätt”, säger Teemu Loikkanen, regionchef Finland och Baltikum, OX2.
  
"Vårt gemensamma mål är att generera ren energi och stärka Estland oberoende när det gäller energitillgång. För närvarande förhandlar vi med markägare och kommuner för att hitta lämpliga platser att sätta upp vindparker. Genom att gå ihop mer OX2 får vi tillgång till den senaste kunskapen kring teknikutvecklingen och kan säkra att finansiering och resurser finns tillgängliga genom hela projekten”, säger Kim Tahkoniemi, CEO, TMV Green.