Logotype
Logotype

Valberedning utsedd inför OX2:s årsstämma 2023

november 30, 2022, 13:26
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 AB (publ):s (”OX2”) årsstämma 2023 kommer att hållas i Stockholm den 16 maj 2023. Valberedningen inför årsstämman 2023 har utsetts baserat på ägarförhållandena per den 31 augusti 2022 och består av:

·     Johan Wieslander (ordförande), utsedd av Peas Industries,
·     Øistein Widding, utsedd av Altor, och
·     Jesper Bergström, utsedd av Handelsbanken Fonder.

Därutöver ingår OX2:s styrelseordförande Johan Ihrfelt som ledamot av valberedningen.

De aktieägare som har utsett ledamöter till valberedningen representerar cirka 64 procent av aktierna och rösterna i OX2.

Aktieägare är välkomna att lämna förslag och synpunkter till valberedningen via e-post till valberedning@ox2.com. För att förslag ska kunna behandlas av valberedningen bör de inkomma senast den 31 januari 2023.

Valberedningens förslag kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman 2023 och på OX2:s webbplats (www.ox2.com).