Logotype
Logotype

OX2 får klartecken för vindpark Ånglarna i Falu kommun

februari 27, 2023, 08:50
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Miljöprövningsdelegationen vid länsstyrelsen i Dalarna har meddelat att tillståndet för OX2:s planerade vindpark Ånglarna i Falu kommun har vunnit laga kraft.

Vindparken Ånglarna kommer att ligga cirka 40 kilometer nordost om Falun och drygt 10 kilometer från Svärdsjö. Anläggningen kommer att bestå av maximalt 18 turbiner med en totalhöjd om maximalt 220 meter och en total årlig produktion på upp till cirka 355 GWh, beroende på vilken turbin som kommer att installeras.
 
- Vi är mycket glada åt att få förverkliga vindparken Ånglarna och bidra till sänkta elpriser, klimatomställning och att säkerställa förutsättningarna för den industriella utvecklingen i region Dalarna. Vi ser framemot att arbeta vidare med det lokala näringslivet för att skapa arbetstillfällen och bidra till att utveckla regionen, säger Hillevi Priscar, ansvarig för projektutveckling i Sverige, OX2.
 
OX2 påbörjar nu en period av upphandling av bland annat turbiner och underleverantörer och räknar med att byggnation av vindparken påbörjas om cirka ett år. Processen för att säkra finansiering av byggnationen påbörjas i och med det positiva beskedet.
 
Utöver att tillföra fossilfri el arbetar OX2 med att öka den biologiska mångfalden i området. Projektet kommer även bidra ekonomiskt till utveckling av närområdet genom en bygdepeng som kan sökas årligen under vindparkens livslängd av lokalt verksamma föreningar. OX2 fokuserar nu även på att hitta lösningar för att förbättra mobiltäckningen för boende i vindparkens närområde.