Logotype

OX2 presenterar uppdaterade finansiella mål på kapitalmarknads­dag

februari 22, 2023, 07:57
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

På OX2:s kapitalmarknads­dag i Stockholm kommer Paul Stormoen, VD, och Johan Rydmark, CFO, tillsammans med andra ledande befattningshavare idag ge en uppdatering av OX2:s tillväxtstrategi, affärsmodell samt kommentera den finansiella utvecklingen under det fjärde kvartalet 2022.  
OX2 bibehåller målsättningen om en årlig försäljningsvolym om i genomsnitt minst
1 500 MW under 2023-2024. Från 2025 är målet att nå en årlig försäljningsvolym om minst 2 000 MW.
 
Under det senaste året har OX2:s produktportfölj breddats vilket möjliggör försäljningar i olika stadier av värdekedjan. Detta innebär att sålda MW över tid blir en mindre relevant indikator för att prognosticera OX2:s intjäningspotential. OX2 uppdaterar de finansiella målen och introducerar en målsättning om att uppnå årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) i rörelseresultatet under 2023-2027 överstigande 25 procent samt avkastning på sysselsatt kapital (ROCE) överstigande 25 procent.
 
Uppdaterade finansiella mål
Tillväxt
Rörelseresultat
•  Årlig genomsnittlig tillväxttakt (CAGR) i rörelseresultatet överstigande 25 procent under perioden 2023-2027
 
Sålda MW
•  > 1 500 sålda MW per år i genomsnitt under perioden 2023–24
•  > 2 000 sålda MW per år från 2025
 
Lönsamhet
•  Rörelsemarginal >10 procent
 
Avkastning
•  Avkastning på sysselsatt kapital > 25 procent
 
 
 
Tidigare finansiella mål
Tillväxt
Sålda MW
•  > 1 500 sålda MW per år i genomsnitt under perioden 2023–24
•  > 2 000 sålda MW på medellång sikt
 
Lönsamhet
•  Rörelsemarginal om 10 procent på medellång sikt
•  Rörelseresultat om 2,5 miljarder SEK på medellång sikt
 
Presentationerna från kapitalmarknads­dagen kommer att livesändas på https://ir.financialhearings.com/ox2-cmd-2023 klockan 09.00 CET. Inspelade presentationer och presentationsmaterial kommer att finnas tillgängliga på OX2:s hemsida.
 
 
 
För ytterligare information, vänligen kontakta:


Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com