Logotype
Logotype
Metsälamminkangas vindpark, Finland

Landbaserad vindkraft

Gävle Södra

Gävle, Sverige

Fas
Planeringsfas
Plats
Gävle
Produktion
1 TWh

Om projektet

Projektet är vilande.

Har ni några frågor kontakta oss gärna via
gavle-sodra@ox2.com. 

Nyckelfakta

Projektets nyckelfakta

Teknologi
Landbaserad vindkraft
Fas
Planeringsfas
Plats
Gävle
Antal turbiner
Max 39
Höjd
Max 290m
Produktion
1 TWh

Vill du veta mer?

Generella förfrågningar
gavle-sodra@ox2.com

Projektkontakter för Gävle Södra

Projektledare
Matilda Sahl

+46 730 59 07 82
matilda.sahl@​ox2.com