Logotype
Logotype
Image removed

Shaun Maree
Head of Construction, OX2 Australia

Vilka specifika hälso- och säkerhetsrisker finns det på byggarbetsplatser i Australien?

Jag har gjort EPC inom bygg i Australien i över fyra år, och Australien har några ganska unika faror, hälso- och säkerhetsrisker, på byggarbetsplatser.

Några av de jag tänkte nämna speciellt är höga temperaturer. Vissa av platserna i Australien har temperaturer över 50 grader Celsius, speciellt sommartid. Detta bidrar till flera faror på byggarbetsplatser som värmeutmattning, värmeslag. Dessa är betydande faktorer att ta hänsyn till på byggarbetsplatser.

En annan fara som finns på grund av de höga temperaturerna på sommaren är risken för skogsbränder. Många av byggarbetsplatserna är utsatta för yttre och inre skogsbränder, vilket är en stor fara.

En annan intressant fara på australiska byggarbetsplatser som är unik är farliga vilda djur. Australien har flera arter av några av de giftigaste ormarna och spindlarna i världen. Vissa byggarbetsplatser har till och med krokodiler.

Ett annat djurliv som har stor påverkan är kängurur. Kängurur är faktiskt den enskilt största orsaken till fordonsincidenter och olyckor på byggarbetsplatser.

Hur är hälso- och säkerhetsstandarder i Australien jämfört med andra länder?

Byggnadsprojekt i Australien är också komplexa på grund av den statliga och federala lagstiftningen som skiljer sig åt och de tillsynsmyndigheter som styr bygglagstiftningen i var och en av de olika staterna. Detta resulterar i en mycket högre standard på hälso- och säkerhetskrav.

I min tidigare roll som byggchef på Vestas märkte jag redan skillnaden och den höga nivån på standarder som råder i Australien ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv jämfört med europeiska eller globala standarder.

Du har byggt både landbaserad vindkraft och sol. Vilka är de största skillnaderna när det gäller hälsa och säkerhet?

Med vindkraftsprojekt på land har du ett stort antal tunga komponenter, lyftkranar, och att resa dessa komponenter bidrar till komplexiteten såväl som hälso- och säkerhetsrisker på vindparksbyggen.

På byggarbetsplatser för solparker är riskerna väldigt annorlunda. Dessa uppstår av den stora arbetsstyrka som krävs för att sätta upp solcellsmoduler och spårningssystem.
För att sätta det i perspektiv: på vindkraftsparker bygger vi kanske 15 eller 20 eller 30 turbiner, på ett solparksprojekt sätter vi upp 250 000 individuella moduler på ett projekt där alla sätts på plats för hand.

En annan fara som är unik för solenergiparker, som vi inte har på vind, är elektriska chocker. På vindparker kontrollerar vi normalt dessa faror genom att använda lockout- och tagoutprocedurer. På solparker finns risken för elektriska stötar så fort du ansluter en PV-modul, långt innan elkablarna ens är anslutna.

Vad betyder hälsa och säkerhet för dig på ett personligt plan?

Jag har alltid haft en stark hälso- och säkerhetskultur och disciplin tack vare min bakgrund från bygg- och gruvindustrierna, men vikten av att implementera robusta system och åtgärdsplaner för hälsa och säkerhet på våra projekt blev en verklighet 2013, då jag upplevde ett dödsfall på ett av mina första solprojekt som jag byggde i Afrika.

Jag förstod då till fullo vikten av att implementera dessa system i projekten och ansvaret som ligger på var och en av oss att se till att varje person går hem säkert efter varje byggskift.

Se intervjun med Shaun!

Längd: 00:04:25

Möt fler av våra kollegor