Logotype
Logotype

OX2 och Nordkalk i samarbete om utveckling av e-bränsleproduktion på Gotland

oktober 31, 2023, 08:05
 Nyhet
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 och Nordkalk ska tillsammans utreda möjligheterna för produktion av e-bränsle. Det nya e-bränslet kan användas i Nordkalks egna anläggningar, till rederinäringen eller annan industri och bidra till att göra Gotland till ett nav för grön tillväxt och utveckling. Parterna inleder nu en förstudie.

Det nya e-bränslet kan användas för att ersätta fossila bränslen i Nordkalks produktion eller för att förädlas vidare till konstgödsel. Det kan också användas som fartygs-/fordonsbränsle. OX2 projekterar storskaliga havsbaserade vindparker utanför Gotland som kan bidra med den elektricitet och vätgas som krävs. OX2 är också aktiva inom utveckling av vätgasinfrastruktur och deltar bland annat i projekteringen av en vätgas-pipeline mellan Finland, Åland, Sverige och Tyskland.

I den förstudie som nu påbörjas ska parterna undersöka hur en anläggning kan planeras, hur platsen tas till vara på bästa sätt och hur Storugns hamn kan utvecklas.

-          Det här är ett mycket spännande projekt som kan bidra till tillväxt och skapa arbetstillfällen på Gotland. Vinden är en naturtillgång som kan användas för att ställa om till hållbara bränslen och utveckla ny industri, men även säkra att nuvarande industrier förblir konkurrens­kraftiga i framtiden. Gotland har bättre förutsättningar än kanske någon annan plats i Sverige för den resan, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för utvecklingen av havsbaserad vindkraft i Sverige, OX2.
 
-          Samarbetet med OX2 är ett viktigt steg mot den övergripande visionen, Net-Zero genom e-bränsleproduktion samtidigt som det tillhandahåller en möjlig avsättning för våra CO2-avskiljningsanläggningar. Detta är inte bara i linje med vårt engagemang för hållbarhet och Net Zero, utan placerar också Gotland och Sverige som strategisk nyckelspelare i omställningen till hållbar och effektiv energianvändning inom inte bara vår bransch utan flera branscher, säger Ola Thuresson, Utvecklingsdirektör industri, Nordkalk.

OX2 utvecklar de havsbaserade vindparkerna Aurora, som ligger mellan Gotland och Öland och Pleione-Ran som ligger öster om Gotland. De bägge vindparkerna skulle tillsammans producera runt 37 TWh, vilket motsvarar en dryg fjärdedel av Sveriges totala elförbrukning. OX2 undersöker också möjligheterna att använda syrgasen som uppstår som en biprodukt vid vätgasproduktion till att syresätta Östersjön.