Logotype
Logotype

The Baltic Sea Hydrogen Collector utsett till ett projekt av gemensamt intresse av EU-kommissionen

november 28, 2023, 16:30
 Nyhet
Den 28 november meddelade EU-kommissionen att Baltic Sea Hydrogen Collector finns med på den sjätte listan över europeiska projekt av gemensamt intresse (PCI). Kommissionen kommer nu att överlämna PCI-listan till Europaparlamentet och Europeiska rådet för godkännande.
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Projektet Baltic Sea Hydrogen Collector (BHC), kommer att bli en storskalig infrastruktur för uppsamling och distribution av grön vätgas. Projektet initierades av de finska och svenska gasdistributörerna Gasgrid Finland Oy och Nordion Energi AB tillsammans med Copenhagen Infrastructure Partners och OX2.

Projektet syftar till att frigöra potentialen för energiproduktion i Östersjöregionen och skapa en effektiv, harmoniserad och säker europeisk vätgasmarknad. BHC kommer att bli den första vätgasledningen i Östersjön och bidra till att säkra energiutbytet mellan Norden och Europa.

Att vara ett utpekat projekt av gemensamt intresse innebär att BHC anses vara ett viktigt, gränsöverskridande infrastrukturprojekt som kan bidra till EU:s energioberoende, klimatmål och till att etablera ett prisvärt, säkert och hållbart europeiskt energisystem. PCI-statusen kommer att bidra till BHC:s förverkligande genom att möjliggöra förenklade tillståndsprocesser och möjligheten att ansöka om finansiering från EU:s fond Connecting Europe Facility.

Inom projektet BHC genomförs nu tekniska studier och undersökningar av möjliga platser som kan vara lämpliga för att bygga vätgasledningen. Ledningen förväntas vara klar till 2030, om alla tillstånd kommer på plats.

För mer information om BHC, besök balticseahydrogencollector.com