Logotype

O2 byter namn till OX2

maj 26, 2014, 11:58
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Vindkraftsbolaget O2 byter namn till OX2. Bakgrunden är en ökad internationell närvaro och behov av en tydligare positionering.

Som ett led i en ökad närvaro på den internationella marknaden fattades beslut om namnbyte till OX2 på en extra bolagsstämma som ägde rum 25/4-2014.

Vi står inför ett spännande nästa steg då vi breddar oss på fler geografiska marknader och inom nya förnybara energislag och teknologier. För att underlätta detta byter vi nu namn och grafisk identitet. Med det mer unika namnet OX2 kan vi skapa en tydligare position och bättre förutsättningar för en fortsatt internationell expansion. Som en följd av detta får även våra dotterbolag nya namn, säger koncern-vd Johan Ihrfelt.

OX2:s affärsmodell som turnkey utvecklare och realisatör av storskalig vindkraft har visat sig framgångsrik. Bolaget har attraherat fler affärspartners än någonsin tidigare – främst med internationella finansiella investerare och stora elförbrukare som kunder – och står nu bakom mer än hälften av de genomförda etableringarna av storskalig vindkraft i Norden det senaste året. Därutöver har OX2 förvaltningsuppdrag för nära 500 MW vindkraft med en årlig produktion på cirka 1,5 TWh.

Det pågår en intensiv omställning av energisektorn där de förnybara kraftkällorna i Europa och världen är på väg att bli basen i det framtida energisystemet. Vi som realisatör ser stora möjligheter att tillsammans med kunder och partners skapa goda och lönsamma affärer samtidigt som vi driver utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle, fortsätter Johan Ihrfelt.

OX2:s årsredovisning för verksamhetsåret 2013 finns nu tillgänglig på www.ox2.com