Logotype
Logotype

OX2 har Sveriges nöjdaste elkunder - igen

december 14, 2015, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Svenskt Kvalitetsindex (SKI) har gjort sin årliga undersökning och nu står det klart att OX2 Vindel för andra året i rad har de nöjdaste elkunderna på privatmarknaden i Sverige. Företaget lever även bäst upp till kundernas förväntningar.

- Det känns fantastiskt! Vi vann igen och i år drar vi dessutom ifrån på marginalen, säger Linda Burenius Magnusson, vd på OX2 Vindel.

Det är andra gången som OX2 deltar i SKI:s undersökning och företaget har sedan dess intagit en stabil förstaplats i kundernas rankning. SKI har ställt frågor inom kategorierna kundnöjdhet, lojalitet, image, förväntningar, produktkvalitet, servicekvalitet och prisvärdhet. OX2:s genomsnittsbetyg var 79,3 poäng av 100 möjliga (78,1 2014).

Elbolag med de nöjdaste kunderna 2015 på privatmarknaden, enligt SKI:

1. OX2 Vindel 79,3
2. GodEl 77,8
3. Ale El 77,5
4. Luleå Energi 76,8
5. Varberg Energi 75,9

OX2 säljer el som är 100 procent förnybar med märkningen Bra Miljöval. Merparten av OX2:s privatkunder äger andelar i vindkraftverk och producerar egen el till ett lågt och stabilt elpris. Sedan sommaren 2015 erbjuds även solceller.

- Jag vill passa på att tacka våra härliga kunder för att de satsar på egenproducerad sol- och vindkraft och vår engagerade och kompetenta personal för att de alltid sätter kunden i första rummet. Klimatfrågan har aldrig varit mer angelägen än vad den är idag och kooperativt ägd vindkraft är ett enkelt sätt att minska koldioxidutsläppen och något jag tror vi kommer se mer runt om i världen framöver, säger Linda Burenius Magnussson.

Om SKI:s undersökning:
Mätningarna har genomförts via telefonintervjuer till ett statistiskt urval av personer representerade alla boende i Sverige i åldern 18-79 år. Totalt sett gjordes under 2015 cirka 17 500 intervjuer i energibranschen. Se bifogad rapport