Logotype
Logotype

OX2 välkomnar utredning om att främja andelsägd vind och sol

september 8, 2016, 12:06
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')
Regeringen har tillsatt en utredning om hur hushåll som äger andelar i vind- eller solkraft ska kunna ges skattelättnader och bidra till energiomställningen. OX2 som driver Sveriges största vindkraftskooperativ välkomnar utredningen.

Sedan årsskiftet 2014/2015 får elkonsumenter som har egna solceller på taket eller ett vindkraftverk på tomten en skattereduktion på 60 öre per kilowattimme för den el som matas in på elnätet. De som äger andelar i gemensamma anläggningar har i dag inte samma möjligheter.

– Alla hushåll som producerar egen förnybar el från sol och vind bör ges samma förutsättningar. Det nuvarande regelverket utesluter alla som bor i lägenhet och inte har tillgång till eget villatak eller en egen tomt. Därför är det hög tid att regeringen nu utreder möjligheten att inkludera andelsägd el, säger Linda Burenius Magnusson, Head of public affairs på OX2.

I Sverige äger mindre än en procent av hushållen sin egen elproduktion, merparten i form av andelsägd vindkraft. I Danmark och Tyskland är andelen många gånger större, vilket har lett till ett starkt stöd för en fortsatt utbyggnad av den förnybara elproduktionen.

Den så kallade ”solskatten” som fått mycket uppmärksamhet, och som nu också ska utredas, gäller stora anläggningar på mer än 255 kW. Denna skatt påverkar inte villaägare, utan främst större bostadsrättsföreningar och bostadsbolag.

Det är viktigt att den förnybara elen ges goda förutsättningar att växa på olika sätt, men för att få en bred folklig förankring i energiomställningen måste i första hand de svenska lägenhetshushållen ges samma möjligheter som villaägarna, säger Linda Burenius Magnusson.

En promemoria om utredningen går att läsa här. Uppdraget ska redovisas senast 31 januari 2017.