Logotype
Logotype

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för fjärde kvartalet 2022

februari 22, 2023, 08:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Oktober-december 2022
•   Intäkterna uppgick till 2 244 MSEK (2 430)
•   Rörelseresultatet uppgick till 624 MSEK (317)
•   Rörelsemarginalen uppgick till 27,8 % (13,0)
•   Periodens resultat uppgick till 627 MSEK (236)
•   Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,30 SEK (0,87)
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
462 MSEK (-363)

Januari-december 2022
•   Intäkterna uppgick till 7 644 MSEK (4 983)
•   Rörelseresultatet uppgick till 1 122 MSEK (414)
•   Rörelsemarginalen uppgick till 14,7 % (8,3)
•   Periodens resultat uppgick till 1 085 MSEK (334)
•   Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 SEK (1,28)
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 226 MSEK (-132)

VD-kommentar
“Under det fjärde kvartalet slutförde vi försäljningen av 49 procent i tre av våra svenska havsbaserade projekt, sålde två landbaserade vindparker och fortsatte att addera attraktiva projekt till vår utvecklingsportfölj. Vi startade också byggnation av vårt första projekt inom energilagring, ett område där vi ser stor potential för OX2.”

Kapitalmarknads­dag
En kapitalmarknads­dag hålls idag med start klockan 09.00. Kapitalmarknads­dagen sänds live på https://ir.financialhearings.com/ox2-cmd-2023. För de som deltar digitalt kommer det att vara möjligt att ställa skriftliga frågor via webben. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:


 
Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com