Logotype

OX2 AB (publ) redovisar idag sitt resultat för fjärde kvartalet 2022

februari 22, 2023, 08:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Oktober-december 2022
•   Intäkterna uppgick till 2 244 MSEK (2 430)
•   Rörelseresultatet uppgick till 624 MSEK (317)
•   Rörelsemarginalen uppgick till 27,8 % (13,0)
•   Periodens resultat uppgick till 627 MSEK (236)
•   Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 2,30 SEK (0,87)
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till
462 MSEK (-363)

Januari-december 2022
•   Intäkterna uppgick till 7 644 MSEK (4 983)
•   Rörelseresultatet uppgick till 1 122 MSEK (414)
•   Rörelsemarginalen uppgick till 14,7 % (8,3)
•   Periodens resultat uppgick till 1 085 MSEK (334)
•   Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 3,98 SEK (1,28)
•   Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 1 226 MSEK (-132)

VD-kommentar
“Under det fjärde kvartalet slutförde vi försäljningen av 49 procent i tre av våra svenska havsbaserade projekt­, sålde två landbaserade vindparker och fortsatte att addera attraktiva projekt­ till vår utvecklingsportfölj. Vi startade också byggnation av vårt första projekt­ inom energilagring, ett område där vi ser stor potential för OX2.”

Kapitalmarknads­dag
En kapitalmarknads­dag hålls idag med start klockan 09.00. Kapitalmarknads­dagen sänds live på https://ir.financialhearings.com/ox2-cmd-2023. För de som deltar digitalt kommer det att vara möjligt att ställa skriftliga frågor via webben. 

För ytterligare information, vänligen kontakta:


 
Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com