Logotype
Logotype

OX2 AB (publ) redovisar sitt resultat för första kvartalet 2023

april 28, 2023, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Januari-mars 2023
·         Intäkterna uppgick till 1 463 MSEK (1 621)
·         Rörelseresultatet uppgick till 102 MSEK (105)
·         Rörelsemarginalen uppgick till 7,0 % (6,5)
·         Periodens resultat uppgick till 89 MSEK (111)
·         Resultatet per aktie före och efter utspädning uppgick till 0,32 SEK (0,41)
·         Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 878 MSEK (-182)

VD-kommentar
”Under det första kvartalet fortsatte expansionen av vår projektutvecklings­portfölj, med bland annat två nya havsbaserade projekt i Sverige och Finland samt med landbaserade vindprojekt i Estland. Byggverksamheten utvecklades väl med god lönsamhet och vi lämnade över tre färdigställda vindparker i Finland till kund. Vi tog ett viktigt steg i vår geografiska expansionsstrategi när vi i slutet av mars tecknade avtal om förvärv av en ledande utvecklare av förnybar energi på den australiensiska marknaden.”

Webbsändning och telefonkonferens
 En presentation av bolagets delårsrapport för första kvartalet 2023 hålls idag kl. 10.00 (CEST). Om du önskar delta via webbsändningen gå in på länken nedan. Via webbsändningen finns möjlighet att ställa skriftliga frågor.
 
OX2 Q1 Report 2023 (financialhearings.com)

Om du önskar delta via telefonkonferens registrerar du dig via länken nedan. Efter registreringen får du telefonnummer och ett konferens-ID för att logga in till konferensen. Via telefonkonferensen finns möjlighet att ställa muntliga frågor.
 
Call Access (financialhearings.com)

För ytterligare information, vänligen kontakta:


 Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com