Logotype
Logotype

OX2 har lämnat över vindpark Karskruv i Sverige till Orrön Energy

november 21, 2023, 10:10
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har driftsatt och lämnat över vindparken Karskruv i Uppvidinge kommun i Sverige till Orrön Energy. Vindparken omfattar totalt Vestas 20 turbiner med en total installerad effekt om 86 MW.

OX2 och Orrön Energy tecknade i april 2021 avtal om att bygga vindparken Karskruv. Den totala årliga produktionen från vindparken beräknas till 290 GWh, vilket motsvarar cirka 15 procent av Kronobergs läns nuvarande elbehov.   
 
I projekt Karskruv har åtgärder gjorts för att öka den biologiska mångfalden och främja sociala värden. Ett av dessa projekt har varit att återskapa igenvuxen betesmark vilket bidrar till en mer artrik miljö och främjar biologisk mångfald i stort. Betesprojektet är ett samarbete mellan både markägaren Sveaskog, vindparkens ägare Orrön Energy, en lokal lantbrukare och OX2.   
 
 OX2 har tecknat avtal om att fortsatt ansvara för den tekniska och kommersiella driften av vindparken.  
 
I slutet av tredje kvartalet hade OX2 totalt 1 335 MW under byggnation på fyra olika marknader. Ett flertal projekt planeras att överlämnas innan årsskiftet.  

För ytterligare information, vänligen kontakta:   

Edvard Lind 
OX2 kommunikation 
Tel. +4672 727 11 17 
press@ox2.com 

Henrik Vikström 
Investor Relations Director 
Tel. +4670 952 80 06 
henrik.vikstrom@ox2.com