Logotype
Logotype

OX2 har lämnat över vindparken Juniewicze i Polen till Octopus Energy Generation

december 21, 2023, 08:15
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har driftsatt och lämnat över vindparken Juniewicze i Huszlews kommun, i Polen, till Octopus Energy Generation. Vindparken omfattar totalt 16 turbiner med en total installerad effekt om 48 MW.

OX2 och Octopus Energy Generation tecknade i juni 2021 avtal om att bygga vindparken Juniewicze. Den totala årliga produktionen från vindparken beräknas till 139 GWh, vilket motsvarar ungefär den årliga användningen för 32 000 hushåll.

I samband med vindparken Juniwiecze har OX2 stöttat det lokala samhället på flera sätt, som att bygga en lekpark på en skola. OX2 har också deltagit i insatser för att stärka den biologiska mångfalden och kommer bland annat att anlägga en blomsteräng och sätta upp holkar för fåglar och fladdermöss. Ägaren har också sponsrat projekt för att stötta integrationen av ukrainska flyktingar i regionen.

- Vi är mycket glada över att på ett säkert och framgångsrikt sätt lämna över vindparken till Octopus Energy Generation som kommer att bidra till omställningen mot en fossilfri framtid. Vi är också mycket glada åt allt det stöd och goda samarbete som vi upplevt lokalt under projektets gång, säger Paul Stormoen, vd, OX2.

OX2 har tecknat avtal om att ansvara för den lokala tekniska och kommersiella driften av vindparken, medan Octopus fortsätter ansvara för tillgången. Octopus ansvarar för vindparker över hela Europa åt investerings­fonder.  

I slutet av tredje kvartalet hade OX2 totalt 1 335 MW under byggnation på fyra olika marknader. Hittills under fjärde kvartalet har OX2 lämnat över fyra vindparker om totalt 311 MW.