Logotype
Logotype

OX2 säljer andel i portfölj med nästa generation av svensk havsbaserad vindkraft till Ingka Investments och uppdaterar resultatprognos för 2023

november 29, 2023, 08:00
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har kommit överens med Ingka Investments, en del av Inkga Group – den största IKEA-återförsäljaren, om att sälja en andel om 49 procent i en portfölj med nästa generation av svensk havsbaserad vindkraft till Ingka Investments. Transaktionen förväntas påverka OX2:s rörelseresultat med cirka 200 MSEK* 2023. Efter transaktionen räknar OX2 med att rörelseresultatet för helåret 2023 blir omkring 1 000 MSEK.

Affären omfattar de havsbaserade projekten Pleione beläget öster om Gotland samt Neptunus sydost om Blekinge som uppgick till 2.4 GW i OX2:s projektutvecklings­portfölj i Q3 2023.
 
Enligt avtalet erhåller OX2 en första betalning på cirka 230 MSEK*. Efter att tillstånd erhållits kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande omkring 0.7 MSEK* per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten. OX2 och Ingka Investments undersöker därutöver framtida möjligheter på den svenska marknaden inklusive projektet Ran som är beläget intill Pleione. Efter genomförandet av transaktionen kommer utvecklingskostnaderna för projekten att delas enligt respektive parts ägande. 
 
Parterna kommer utöver havsbaserad vindkraft undersöka etablering av havsbaserade vätgasanläggningar och hur detta kan möjliggöra artificiell syresättning och därigenom förbättra förutsättningarna för marint liv i delar av Östersjön som är syrefattiga.
 
Detta är OX2:s tredje affär inom havsbaserad vindkraft med Ingka Investments. De tidigare avtalen inkluderar Ingka Investments förvärv av en andel i tre projekt i Finland i juni 2023 och tre projekt i Sverige 2022. Dessa affärer är i linje med OX2:s strategi att diversifiera risk och kapitalisera på värdeskapandet genom hela utvecklingsfasen för havsbaserad vindkraft.
 
”Sverige har utmärkta förutsättningar för förnybar energi, inte minst havsbaserad vindkraft. Vi ser fram emot att ytterligare stärka vårt partnerskap med Ingka Investments. Vår projektportfölj med nästa generations havsbaserade projekt, där vi kan kombinera vindkraft med vätgas och produktion av e-bränsle, kommer att möta den växande efterfrågan på förnybar energi och möjliggöra affärsmöjligheter”, säger Paul Stormoen, vd för OX2. 
 
“Framtidens energi är förnybar. Vårt fortsatta partnerskap med OX2 bekräftar vårt åtagande för att bidra till att minska vårt klimatavtryck långt bortom vår egen konsumtion och in i vår värdekedja. Hittills har Ingka Investments investerat och avsatt 4 miljarder EUR för förnybara projekt inom vind- och solkraft”, säger”, Peter van der Poel, Managing Director, Ingka Investments.
 
*EUR/SEK växelkurs 11.40

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Henrik Vikström 
Investor Relations Director 
Tel. +4670 952 80 06 
henrik.vikstrom@ox2.com 

Edvard Lind 
OX2 kommunikation 
Tel. +4672 727 11 17 
press@ox2.com