Logotype
Logotype

OX2:s försäljning av 49 procent av havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland till Ingka Investments är genomförd

juni 20, 2023, 16:10
 Pressmeddelande
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Den 12 maj meddelade OX2 att avtal tecknats med Ingka Investments om försäljning av 49 procent av tre havsbaserade vindkraftsprojekt i Finland, med potentiell kapacitet om cirka 6 000 MW. Affären var villkorad sedvanlig konkurrens­prövning. Konkurrens­godkännande har nu har erhållits och affären är slutförd. Försäljningen förväntas påverka OX2:s intäkter och rörelseresultat med omkring 390 MSEK* respektive 300 MSEK* under det andra kvartalet 2023. Efter att tillstånd erhållits och om båda parter är överens om att fortsätta utvecklingen kommer OX2 att erhålla en på förhand avtalad betalning motsvarande 0,8 MSEK* per MW för 49 procent av den planerade totala kapaciteten.
 
*EUR/SEK växelkurs 11,40

För ytterligare information, vänligen kontakta:
 
Henrik Vikström, Investor Relations Director OX2
+46 709 528 006
henrik.vikstrom@ox2.com

Edvard Lind
OX2 kommunikation
Tel. +46 72 727 11 17
press@ox2.com