Logotype
Logotype

OX2 har lämnat över vindparken Sulmierzyce i Polen

januari 3, 2024, 08:00
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

OX2 har lämnat över vindparen Sulmierzyce i Polen till DIF Capital Partners. Vindparken består av 7 vindturbiner med en total installerad kapacitet om 23 MW.

Den årliga produktionen från vindparken Sulmierzyce beräknas till cirka 68 GWh, vilket motsvarar föbrukningen från 13 000 hushåll med en årlig förbrukning på 5 000 kWh. Projektet är det femte som OX2 lämnar över under fjärde kvartalet 2023.

OX2 kommer att ansvara för den tekniska och kommersiella förvaltningen av vindparken enligt avtal med DIF Capital Partners.

I slutet av tredje kvartalet hade OX2 totalt 1 335 MW under byggnation i fyra olika marknader. Under fjärde kvartalet har fem vindparker med en installerad kapacitet om totalt 483 MW lämnats över till investerare.