Logotype

OX2 och Ingka Investments havsvindpark Aurora får Natura 2000-tillstånd

april 3, 2024, 14:05
 Icke regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Länsstyrelsen på Gotland har beviljat Natura 2000-tillstånd för OX2 och Ingka Investments havsbaserade vindpark Aurora, som planeras utanför Öland och Gotland. Om regeringen ger klartecken kan byggstart ske redan 2028 och parken kan börja leverera el innan 2030.

Vindparken Aurora ligger drygt 22 kilometer söder om Gotland och över 30 kilometer öster om Öland i Östersjön och skulle årligen kunna generera upp till 24 TWh om hela ytan godkänns. Östersjön är även en strategisk viktig plats för svenska försvaret och vindparken skulle kunna bistå med bevakning och starkare kontroll i området med hjälp av sensorer på vindkraftverken.

- Aurora är en vindpark som verkligen gör skillnad och som kan fungera som motorn i södra Sveriges gröna omställning. Kablar från parken planeras in till södra Sverige och eventuellt även direkt till Gotland. Den storskaliga elproduktionen från Aurora till både Gotland och hela SE4 möjliggör för mer lokal elproduktion till det svenska elnätet och även för vätgasproduktion, som bland annat kan bidra till att ställa om industri och transporter, säger Emelie Zakrisson, ansvarig för projektutveckling av havsbaserad vindkraft i Sverige på OX2.

I och med att Länsstyrelsen har beviljat Natura 2000-tillstånd instämmer de i övriga myndigheters bedömning om att havsvindparken kan uppföras utan skadlig påverkan på utpekade skyddsvärda arter. Natura 2000-tillstånd är ett av flera tillstånd som behöver vara på plats för att kunna få bygga parken. Nästa steg är förslag till beslut från Länsstyrelsen till regeringen gällande tillstånd att uppföra parken enligt lagen om Sveriges ekonomiska zon. Om regeringen ger klartecken kan byggstart ske redan 2028 och parken kan börja leverera el innan 2030.