Logotype
Logotype

Valberednings förslag till OX2:s årsstämma 2024

april 8, 2024, 09:00
 Regulatorisk
TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'length')

Valberedningen i OX2 AB (publ) har beslutat att inför årsstämman 2024 föreslå omval av samtliga befintliga styrelseledamöter – Johan Ihrfelt, Thomas von Otter, Anna-Karin Eliasson Celsing, Niklas Midby, Malin Persson och Ann Grevelius – samt nyval av Øystein Løseth, Peter Wallin och Kristina Patek som styrelseledamöter. Vidare föreslås omval av Johan Ihrfelt till styrelseordförande samt omval av Deloitte AB till revisor till slutet av nästa årsstämma.

Øystein Løseth, Peter Wallin och Kristina Patek föreslås som nya styrelseledamöter.

Øystein Løseth, född 1958, har en civilingenjörsexamen från Norges teknisk-naturvetenskapliga universitet och en examen i företagsekonomi från Handelshögskolan BI i Norge. Tidigare arbetslivserfarenhet inkluderar roller som VD och koncernchef för Vattenfall, VD och koncernchef för Fugro samt VD och koncernchef för Nuon. Han har även tjänstgjort som styrelseordförande för Statoil (Equinor) och innehar för närvarande positionen som styrelseordförande för Innlandet Energi Holding samt som styrelseledamot i Eidsiva Energi. Øystein Løseth (och till honom närstående) äger inga aktier i OX2 AB (publ). Valberedningen anser att Øystein Løseth, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Peter Wallin, född 1967, har en magisterexamen i finans från Uppsala universitet och är VD och koncernchef för Bonava AB. Tidigare arbetslivserfarenhet inkluderar roller som CFO och affärsområdeschef på Ratos samt som Group CFO och affärsområdeschef på Skanska. Han har inga pågående styrelseuppdrag. Peter Wallin (och till honom närstående) äger inga aktier i OX2 AB (publ). Valberedningen anser att Peter Wallin, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Kristina Patek, född 1969, har en ekonomie magisterexamenfrån Uppsala universitet och är Senior Investerings­ansvarig på Stena Sessan AB. Tidigare arbetslivserfarenhet inkluderar roller som M&A-chef på Tieto Oy, partner på Scope Capital, investment manager på Ratos och managementkonsult på Accenture. Hon är även styrelseledamot i Scandic Hotels Group, Platform24, Matilda Foodtech och Doktor24. Kristina Patek (och till henne närstående) äger 6 000 aktier i OX2 AB (publ). Valberedningen anser att Kristina Patek, enligt Svensk kod för bolagsstyrning, är oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
 
Information om de befintliga styrelseledamöterna finns på OX2:s webbplats, www.ox2.com.
Valberedningen består av Johan Wieslander (ordförande, utsedd av Peas Industries), Jesper Bergström (utsedd av Handelsbanken Fonder), Peter Lagerlöf (utsedd av Lannebo Fonder) samt därutöver styrelsens ordförande Johan Ihrfelt. Valberedningens fullständiga förslag och motiverade yttrande kommer, i samband med att kallelse till årsstämman offentliggörs, att finnas tillgängligt på OX2:s webbplats, www.ox2.com.

OX2 AB:s (publ) årsstämma 2024 kommer att hållas kl 10 på Brygghuset, (Norrtullsgatan 12 N) i Stockholm den 14 maj 2024.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
   
Henrik Vikström 
Investor Relations Director 
Tel. +4670 952 80 06 
henrik.vikstrom@ox2.com 
 
Edvard Lind 
OX2 kommunikation 
Tel. +4672 727 11 17 
press@ox2.com