Logotype
Logotype

Omställning till förnybar energi ställer krav på nya kompetenser

OX2 Polen har, tillsammans med Windhunter Academy, skapat ett utbildningsprogram för tidigare kolgruvearbetare. Utbildningen är riktad till gruvarbetare som vill lämna industrin. Det ger dem en möjlighet till ny utbildning och ny anställning.

Intervju med Tomasz Guzowski Head of Development and Acquisitions Wind, OX2 Polen:

Du har, tillsammans med Windhunter Academy, förberett ett utbildningsprojekt för kolgruvearbetare. Vad innebär projektet?

– Omställningen till förnybar energi innebär mer än tekniska och finansiella utmaningar. Det innebär också en förändring på arbetsmarknaden. Därför har vi tillsammans med vår partner tagit oss an utmaningen att skapa ett utbildningsinitiativ riktat till kolgruvearbetare som är intresserade av att lämna sektorn och fortsätta sin yrkesbana inom vindkraftsindustrin.

OX2 driver utbildningen tillsammans med Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Den innefattar kurser inom arbete på höjd, brandsäkerhet, förflyttning av tunga föremål samt sjösäkerhet. Utbildningen är baserad på internationell standard och deltagarna erhållercertifikat enligt den internationellt erkända standarden GWO, Global Wind Organisation.

Hur kommer det sig att ni valt att initiera ett sådant projekt?

– Vi lanserade initiativet eftersom vi aktivt vill delta i energiomställningen. Vi ville också visa att erfarna gruvarbetare som lämnar sektorn kan spela en viktig roll i utvecklingen av vindindustrin. Det är ett bevis på att energiomställningen i Polen är möjlig och att det finns möjlighet för arbetskraft inom konventionella kraftslag att flytta sin kompetens till grön energi.

Vad är resultatet efter att de första deltagarna har genomfört utbildningen?

– Det har varit ett unikt äventyr för oss och Windhunter Academy, men framför allt för de kolgruvearbetare som deltagit i programmet. Efter genomförd utbildning erhålls ett certifikat som möjliggör arbete under byggnation samt service både inom landbaserad samt havsbaserad vindkraft. Certifikatet ger inte bara möjlighet till arbete i Polen, utan över hela världen. Just nu inväntar vi den andra utbildningen för en ny grupp kolgruvearbetare.

Utbildningen mottogs väl och det var ett stort intresse. Genom programmet får anställda i kolgruvesektorn en verklig möjlighet att hitta arbete i ett företag med teknisk förvaltning av vindturbiner. Vi ser en hög efterfrågan på den typen av kompetens i vindindustrin. I tillägg ser den här gruppen vindkraftssektorn som ett attraktivt alternativ till deras nuvarande yrke.

Hur har projektet mottagits av vindkraftsindustrin?

– Vi har redan blivit kontaktade av företag inom vindindustrin som vill anställa de kolgruvearbetare som genomfört utbildningen. Det är ett viktigt tecken på att programmet inte enbart har en positiv social påverkan utan även en positiv påverkan på uppbyggnaden av ökad energisäkerhet och ökad andel förnybar energi i den inhemska mixen.

Projektets framgång har bekräftats av att OX2 Polen tilldelas utmärkelsen Årets företag 2022. Jag hade nöjet att ta emot utmärkelsen under den polska vindenergiföreningens konferens 2022. Utmärkelsen var en viktig bekräftelse på att arbetet med projektet haft stor betydelse. Den bekräftar också att arbetet med att utveckla den här utbildningen bidrar till en mer hållbar framtid